Tìm hiểu nhân vật điển Trung Quốc

Tìm kiếm ký tự
Loại ký tự Trung Quốc, bính âm hay chỉ số cấp tiến. E.g: "好", hoặc 女 'hao3', hoặc '+3'

代号

PinYin:dai4hao4 BuShou:
  • code name
  • 东风本田思铭车主调查分析报告
    这款代号为R18A1的1.8L发动机,最大功率103kW/6300rpm,最大扭矩174N·m/4300rpm,不仅采用SOHC单顶置凸轮轴设计,用一根凸轮轴驱动四个汽缸共16个气门,使整体结构...
  • 诺基亚1520真机曝光 配6英寸全高清屏

    AT&T版本代号泄露 由于诺基亚Lumia1520拥有6英寸巨屏,所以WP8 GDR3更新之后还将会对屏幕的显示和磁贴排布方式进行调整,比如该机的开始屏幕将可能为中等尺寸瓷砖...
  • 吉林2013年会计从业资格考试《会计电算化》冲刺单选题四
    B.主频速度代号 C.存储容量代号 D.微处理器型号 39.用户想要通过页面格式来建立一个商业信函、传真等种类的文档,则可( )。 A.用“文件”菜单中的“...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR
Scan now
Responsive image