Tìm hiểu nhân vật điển Trung Quốc

Tìm kiếm ký tự
Loại ký tự Trung Quốc, bính âm hay chỉ số cấp tiến. E.g: "好", hoặc 女 'hao3', hoặc '+3'

战事

PinYin:zhan4shi4 BuShou:
  • fighting
  • 一周财经要闻回顾:新土改有望成三中全会重点
    今天我们和广大和讯网友一起来讨论这个问题,战事紧张情况下如何实现资产的保值增值,为此我们连线了君领财富投资管理有限公司的分析师。[详细]...
  • 实事求是
    ●9月6日广州读本AⅡ16版《武汉打敌机自贡守盐区 当年战事至今绕心头》一文(编辑:许军 校对:贾华)前言第1行,“之随部队征战四川”应为“之后随部队征战四川...
  • 《孙子兵法》与银行股价值(图)

    战事非一方能决定,受天时地利人和的制约,所以在军事中,军事家们在经过前期谨慎、周密的准备后,也不是说,此战必胜。而是强调,在尽量战胜的前提下,做好面对一切...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR
Scan now
Responsive image