Tìm hiểu nhân vật điển Trung Quốc

Tìm kiếm ký tự
Loại ký tự Trung Quốc, bính âm hay chỉ số cấp tiến. E.g: "好", hoặc 女 'hao3', hoặc '+3'

数码扫描

PinYin:shu4ma3sao3miao2 BuShou:
  • a digital scan
  • 虹光AH617扫描仪长沙东航办公售2900元

    (湖南长沙办公设备行情)虹光AH617就是一款ADF自动送稿扫描+平板扫描的双平台扫描...【实体店址】长沙市数码步行街1楼15号【联系方式】0731-85796450 15974138488【...
  • 虹光AH610扫描仪长沙东航办公售1950元

    [湖南长沙办公打印行情]今天为大家推荐的是虹光AH610,众所周知,在影像扫描世界,...【实体店址】长沙市数码步行街1楼15号【联系方式】0731-85796450 15974138488【...
  • 盛海办公 佳能M160扫描仪 报价19800元

    【zol长沙在线】佳能M160扫描仪结实耐用,采用改进的CMOS图像传感器,速度快,具有对开扫描,双张送入解除,分离重试,自动色彩检测,自动纸张尺寸检测,跳过空白页等功能。...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR
Scan now
Responsive image