Tìm hiểu nhân vật điển Trung Quốc

Tìm kiếm ký tự
Loại ký tự Trung Quốc, bính âm hay chỉ số cấp tiến. E.g: "好", hoặc 女 'hao3', hoặc '+3'

暗线光谱

PinYin:an4xian4guang1pu3 BuShou:
  • dark-line spectrum
  • 展品介绍:气体的色彩
    原子吸收光谱是由于价电子吸收光子后被激发到高能级时形成的。当具有连续光谱的光从气体或蒸汽中通过时,在光子被大量吸收的波长处形成一系列暗线,称为原子吸收光谱...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR
Scan now
Responsive image