Tìm hiểu nhân vật điển Trung Quốc

Tìm kiếm ký tự
Loại ký tự Trung Quốc, bính âm hay chỉ số cấp tiến. E.g: "好", hoặc 女 'hao3', hoặc '+3'

校准

PinYin:jiao4zhun3 BuShou:
  • calibrate
  • 永丰县多举措强化生态公益林管护
    四是规范补偿资金的发放程序和办法,建立由林业部门建档造册、财政部门资金监管、金融部门设立银行账户、补偿对象校准签收的补偿资金发放管理制度。...
  • 突查“黑秤”揭开玄机
    执法人员将10斤重的校准砝码放到摊主的磅秤上,称出来却是11.2斤。这下,摊主不吭声了。突然她像是想起了什么事,从兜里掏出一个小螺栓(定量丝),说“先前往外推...
  • 海湖路工商所负责人突查“黑秤”揭开玄机
    校准砝码放上去后,称重是10斤。 无主秤看得见查不着 海湖路批发市场正门前,车出人进,嘈杂不已。一辆满载箱装苹果的卡车,将车尾摆向批发市场正门。车下放...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR
Scan now
Responsive image