Tìm hiểu nhân vật điển Trung Quốc

Tìm kiếm ký tự
Loại ký tự Trung Quốc, bính âm hay chỉ số cấp tiến. E.g: "好", hoặc 女 'hao3', hoặc '+3'

梵帝冈

PinYin:fan4di4gang1 BuShou:
  • Vatican
  • 探秘台湾汽车旅馆 客房面积达330平方米

    台湾汽车旅馆风情万种,风格各异,既有东方风情式的,也有印度尼西亚婆罗风格,欧洲的法式浪漫风格,还有巴黎红磨坊、圣殿梵蒂冈、挪威森林、蓝白希腊、神秘埃及以及墨西哥和...
  • 城市新秩序中的“礼拜堂”

    他以梵蒂冈的圣彼得大教堂为蓝本,吸收了其他教堂的特点,建筑了今天我们看到的这座圣殿。直到1976年,圣保罗大教堂一直是金融城里最高的建筑。除了这一神权中心,在...
  • 梵蒂冈教皇新添平民座驾

    梵蒂冈教皇弗朗西斯日前收到了一辆新车,这不是一辆防弹车,也不是一辆奔驰车,他的座驾是一台1984款雷诺4,这辆车与教皇的“驾驶低调车型”的呼吁完全吻合。 梵蒂冈...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR
Scan now
Responsive image