Tìm hiểu nhân vật điển Trung Quốc

Tìm kiếm ký tự
Loại ký tự Trung Quốc, bính âm hay chỉ số cấp tiến. E.g: "好", hoặc 女 'hao3', hoặc '+3'

楔形物

PinYin:xie4xing2wu4 BuShou:
  • wedge
  • 意大利雕塑家:我的作品比树还高

    已经完成的那一面是立方体、三角形的凹陷部分、多边形、球形、半球形、圆孔、楔形物、箭头、弯曲的表面和裂纹的有机组合,16块青铜铸件分别象征着16个西方国家的文化...
  • 悦己在线阅读 互联网的兴荣史《硅谷之光》
    那是一个小型的,用锗、电池、塑料做成的三角楔形物,一块金色的薄片加上一个用拉直的回形针做成的弹簧。除了工作台上的临时配备之外,新设备还接上了一个麦克风和...
  • 方圆天地宽 人文精神新
    他对压胜钱收藏研究的痴迷和对事业的认真,从本书后记中他所举汉代压胜钱常见“楔形物”图为“华胜”,旧所谓“千里送京娘”宋钱为“老子出关”钱,“富寿康宁...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR
Scan now
Responsive image