Tìm hiểu nhân vật điển Trung Quốc

Tìm kiếm ký tự
Loại ký tự Trung Quốc, bính âm hay chỉ số cấp tiến. E.g: "好", hoặc 女 'hao3', hoặc '+3'

概念依存模型

PinYin:gai4nian4yi1cun2mo2xing2 BuShou:
 • conceptual dependency model


  Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

  Our new members

  OR
  Scan now
  Responsive image