Tìm hiểu nhân vật điển Trung Quốc

Tìm kiếm ký tự
Loại ký tự Trung Quốc, bính âm hay chỉ số cấp tiến. E.g: "好", hoặc 女 'hao3', hoặc '+3'

氢弹

PinYin:qing1dan4 BuShou:
 • H-bomb
 • hydrogen bomb
 • 核武大家黄祖洽:“两弹”烟尘散尽筑梦杏坛

  由于谁也不知道原子弹和氢弹是怎么造出来的,邓稼先、周光召、于敏、黄祖洽等老前辈,各自带领着刚毕业的大学生们,从不同的途径来寻找突破口,大家一起没日没...
 • 黄祖洽:核武大家 筑梦杏坛

  ——他成了中国唯一同时参加氢弹和原子弹研究的工作人员 “从1950年分配到近代物理研究所,直到1980年调离核武器研究所,我和原子能打了30年的交道。”谈起从事核武...
 • [走近大家]黄祖洽:核武大家 筑梦杏坛

  ――他成了中国唯一同时参加氢弹和原子弹研究的工作人员 “从1950年分配到近代物理研究所,直到1980年调离核武器研究所,我和原子能打了30年的交道。”谈起从事核武...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR
Scan now
Responsive image