Tìm hiểu nhân vật điển Trung Quốc

Tìm kiếm ký tự
Loại ký tự Trung Quốc, bính âm hay chỉ số cấp tiến. E.g: "好", hoặc 女 'hao3', hoặc '+3'

燃料组合

PinYin:ran2liao4zu3he2 BuShou:
  • fuel fabrication
  • 中电与中广核继续合作
    此外,中电继续与中广核研究就引入更多核电到香港的可能性, 但最终仍取决于香港特区政府在适合本港未来的发电燃料组合上的决定。展望今年下半年,集团将优化防城港1...
  • 中电:燃料成本増加 考虑加电价
    阮苏少湄又提到输港电力来源组合问题。她称,现时核电占中电燃料组合的三分一,占全港发电燃料组合约23%;日后会否提高核电输港电量,要视乎港府取态。中电希望下...
  • 中电(002): 研引入更多核电 拟收购广东阳江核电站
    集团副主席阮苏少湄指, 现时中电的燃料组合中约1/3来自核电, 集团现时持有大亚湾核电项目, 集团会积极与港府和市民研究引入新核电的可行性。事实上, 因政府减排...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR
Scan now
Responsive image