Tìm hiểu nhân vật điển Trung Quốc

Tìm kiếm ký tự
Loại ký tự Trung Quốc, bính âm hay chỉ số cấp tiến. E.g: "好", hoặc 女 'hao3', hoặc '+3'

登革疫苗

PinYin:deng1ge2yi4miao2 BuShou:
  • dengue vaccine
  • 基孔肯雅热初期症状易与登革热混淆

    似登革热无疫苗 基孔肯尼亚热的症状,包括突起发热、严重头痛、寒颤、恶心、呕吐以及严重的关节痛。一般并不致命,但有些基孔肯尼亚热病人的关节痛可严重到影响病人...
  • 武汉未出现登革热病例 市民赴云南旅游要防蚊
    武汉未出现登革热病例 市民赴云南旅游要防蚊云南省已累计报告登革热病例372例。专家提醒,我国云南省及东南亚地区登革热疫情较往年同期上升,前往旅游的市民要注意防蚊...
  • 中新科学家合作研究出新型登革热疫苗
    最新研究结果表明,登革热流行于全球一百多个国家,每年感染人数超过3亿,其中25万人会发展为重症。然而,目前仍未有有效的登革热疫苗问世。 近日,中国和新加坡科学家...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR
Scan now
Responsive image