Tìm hiểu nhân vật điển Trung Quốc

Tìm kiếm ký tự
Loại ký tự Trung Quốc, bính âm hay chỉ số cấp tiến. E.g: "好", hoặc 女 'hao3', hoặc '+3'

瞬发辐射

PinYin:shun4fa1fu2she4 BuShou:
  • prompt radiation
  • 散裂中子源:探索物质微观世界的完美探针
    散裂中子源是一台大型射线装置,产生的辐射主要是瞬发性的,只要加速器一停机,辐射场随即消失,同时也不再引起空气、冷却水以及土壤的活化。散裂中子源建在地下5...
  • 专家解读
    陈和生院士也介绍说,散裂中子源产生的辐射主要是瞬发性的,只要加速器一停机,这种瞬发辐射随即消失,不再对环境造成影响。在屏蔽外,剂量水平远低于天然宇宙线产生...
  • 中国散列中子源可缩短中国与世界前沿30年差距
    散裂中子源是一台大型射线装置,产生的辐射主要是瞬发性的,只要加速器一停机,辐射场随即消失,同时也不再引起空气、冷却水以及土壤的活化。散裂中子源建在地下5...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR
Scan now
Responsive image