Tìm hiểu nhân vật điển Trung Quốc

Tìm kiếm ký tự
Loại ký tự Trung Quốc, bính âm hay chỉ số cấp tiến. E.g: "好", hoặc 女 'hao3', hoặc '+3'

短时语音记忆

PinYin:duan3shi2yu3yin1ji4yi4 BuShou:
  • short-term phonological memory
  • 名师帮忙:口译中的短时记忆与长时记忆
    译员在口译时并不是机械地记忆接收到的语音信息,而是需要从长时记忆中提取相关的语言和专题知识对信息进行理解后才能将其意义储存在短时记忆中。如果所听到的词汇...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR
Scan now
Responsive image