Tìm hiểu nhân vật điển Trung Quốc

Tìm kiếm ký tự
Loại ký tự Trung Quốc, bính âm hay chỉ số cấp tiến. E.g: "好", hoặc 女 'hao3', hoặc '+3'

石楼

PinYin:shi2lou2 BuShou:
  • (N) Shilou (place in Shanxi)
  • 京30所城乡一体化学校开学 新增学位数近2.5万个
    仅房山区,今年就将有岳各庄中学(与北京市育才学校)、石楼中学(与北京市广渠门中学)、葫芦?中学(与北京市35中)3所城乡一体化学校要开学,为城乡结合部的学生提供...
  • 30所城乡一体化学校开学
    仅房山区,今年就将有岳各庄中学(与北京市育才学校)、石楼中学(与北京市广渠门中学)、葫芦垡中学(与北京市35中)3所城乡一体化学校要开学,为城乡结合部的学生提供...
  • 北京将新增30所城乡一体化学校 提供2.5万学位

    仅房山区,今年就将有岳各庄中学(与北京市育才学校)、石楼中学(与北京市广渠门中学)、葫芦垡中学(与北京市35中)3所城乡一体化学校要开学,为城乡结合部的学生提供...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR
Scan now
Responsive image