Tìm hiểu nhân vật điển Trung Quốc

Tìm kiếm ký tự
Loại ký tự Trung Quốc, bính âm hay chỉ số cấp tiến. E.g: "好", hoặc 女 'hao3', hoặc '+3'

PinYin:ku1 BuShou:
 • cave
 • hole
 • 这么近,那么美——东盟十国巡礼(图)

  他说,如果你对古代历史、建筑和壁画艺术有所了解,吴哥窟是个值得用7天甚至更长时间去细细品味的好地方,比如巴戎寺的吴哥的微笑、小吴哥的壁画长廊,足够你用一天...
 • 中国互联网最赚钱的Soho人Top 10
  就像《贫民窟的百万富翁》中的主人翁一样贾马尔在问答节目中的表现一样,这些Soho大牛们也在自己的舞台上谱写了新的传奇,成为了“互联网的百万富翁”. FunStuffTop...
 • 李兵弟:城乡统筹 建有特色的小城镇
  在小城镇功能提升上则讲究“低成本的城镇化,对中国来讲,可能还是我们的一种选择,而这种选择不是打造贫民窟,而是要通过小城镇来实现农村低成本的转移。” 在讲话...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR
Scan now
Responsive image