Tìm hiểu nhân vật điển Trung Quốc

Tìm kiếm ký tự
Loại ký tự Trung Quốc, bính âm hay chỉ số cấp tiến. E.g: "好", hoặc 女 'hao3', hoặc '+3'

PinYin:xiao4 BuShou:竹+4
  (v.)laugh,smile;laugh at
 • 他笑了笑表示感谢。He smiled his thanks.

 • 我们笑他异想天开。We laughed at his fancy.
 • 《爱情狂想曲》启动开机仪式 提前预热情人节

  归来的牙医,而女主角韩雪霏则是土生土长的滨海女孩,他们之间的关系可谓“滨海遇上美利坚”,不知两人的相遇又会迸发出怎样的爱情火花,将如何上演一段笑点与泪点...
 • 吴越谈《假如》角色 称黎妮似憨头憨脑的小男孩

  谈到本人和角色之间有没有相同之处,吴越笑说,“我相信每个人都会从心底里找到一点黎妮的影子,我欣赏黎妮的简单和真实,做到这一点需要勇敢需要某种的一根筋和义...
 • 周振鹤:书对我的意义,就是人生

  这时候周先生能做的,就只有笑而不语了。 虽然偶尔有些埋怨,但周师母对周振鹤藏书仍是理解之支持。由于周振鹤收藏的书,有不少是清末民初的线装书,且他不在意品...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR
Scan now
Responsive image