Tìm hiểu nhân vật điển Trung Quốc

Tìm kiếm ký tự
Loại ký tự Trung Quốc, bính âm hay chỉ số cấp tiến. E.g: "好", hoặc 女 'hao3', hoặc '+3'

PinYin:li4 BuShou:
 • bamboos good for poles
 • horn
 • 资讯(20130826) -艺术评论-东方早报网

  作者就东亚各国——主要是中国,以及日本、印度、朝鲜、缅甸、柬埔寨诸国的古乐器,如铜钹、金钢铃、梵钟、方响、五弦琴、卧箜篌、三弦、琵琶、胡笳、筚篥、唢呐...
 • 东亚乐器考

  作者就东亚各国——主要是中国,以及日本、印度、朝鲜、缅甸、柬埔寨诸国的古乐器,如铜钹、金钢铃、梵钟、方响、五弦琴、卧箜篌、三弦、琵琶、胡笳、筚篥、唢呐...
 • 艺文_新浪新闻

  林谦三系统介绍和考述了东亚各国,包括中国、日本、印度、朝鲜、缅甸等诸国的古乐器,如铜钹、金刚铃、梵钟、方响、五弦琴、卧箜篌、三弦、琵琶、胡笳、筚篥、...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR
Scan now
Responsive image