Tìm hiểu nhân vật điển Trung Quốc

Tìm kiếm ký tự
Loại ký tự Trung Quốc, bính âm hay chỉ số cấp tiến. E.g: "好", hoặc 女 'hao3', hoặc '+3'

PinYin:zuan3 BuShou:
  • compile
  • “候鸟人”大量涌入“长寿之乡”广西巴马
    巴马甲纂乡坡月村党支部书记黄大尚说:“坡月是巴马著名的旅游景点,游客越来越多,但当地污水处理设施未配套,一些生活污水直排进入河中,场面触目惊心。” 记者在河边...
  • 庙堂书家亦不幸
    萚石即钱载(1708—1793),字坤一,萚石是其号,又号匏尊,晚号万松居士,乾隆十七年进士,曾任内阁学士兼礼部侍郎,上书房行走,《四库全书》总纂,官至二品,乃...
  • “候鸟人”大量涌入“长寿之乡”巴马 生活用水直排河中
    广西巴马瑶族自治县甲纂乡坡月村党支部书记黄大尚说:“坡月是巴马著名的旅游景点,游客越来越多,但当地污水处理设施未配套,一些生活污水直排进入河中,场面触目惊心...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR
Scan now
Responsive image