Tìm hiểu nhân vật điển Trung Quốc

Tìm kiếm ký tự
Loại ký tự Trung Quốc, bính âm hay chỉ số cấp tiến. E.g: "好", hoặc 女 'hao3', hoặc '+3'

PinYin:yi4 BuShou:
  • bow of a Chinese boat
  • 五行缺水怎么办 这样取名好
    耘聘肪脉航舫般舶艗艴苗范茳荆荡荥莫菏菠萍蒙 藩藻虎虚虢蜂蜜行衍补表袓袤裘裱褒褓觅计训访 评谋谟谧谱豪豹貌贝贸贺贾赋赟跋蹼轰辅辈辉辨...
  • 雨屋深灯照诗魂
    汪兆镛笔下的澳门,俨然是避世的桃源,从他的诗题中,不难描画出当时这片孤悬海外的净土,是如何舒适写意:《丁丑七月,避地南湾,有烟水清旷之致,小楼面海,如艗...
  • 王和平:选择文人画正途
    古寺僧敲鼍鼓响,晚津客候艗舟行。 日昏混沌消清景,地阔纵横驰俊英。 忽发移情丘壑想,胸间五柳渐萌生。 游内蒙草原 大道通天云影横,无边草色我闲行。 ...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR
Scan now
Responsive image