Tìm hiểu nhân vật điển Trung Quốc

Tìm kiếm ký tự
Loại ký tự Trung Quốc, bính âm hay chỉ số cấp tiến. E.g: "好", hoặc 女 'hao3', hoặc '+3'

范畴

PinYin:fan4chou2 BuShou:
  • category
  • 北京推动屋顶绿化抵御雾霾 专家:成本高得不偿失
    私自改建做其它用途的是违建,而屋顶绿化则属于对建筑物的装饰范畴,日后还将逐步纳入建筑物的统一设计中,可以降低热岛效应、净化空气等生态效应。那个“花果山”没有...
  • 李高峰:根金融机构合作信托公司要有理财能力
    比如我们经常把信托引入到公司治理和薪酬激励范畴里,这个东西跟增值没有什么关系,是制度安排,客户导向会成为下一步信托公司需要特别关注的事情,这是开发产品最根本的...
  • 用宽恕 超越复仇
    例如,不时见诸报端和网络的唇枪舌剑,很多争执早已脱离了理性交流的范畴,成了赤裸裸的对骂。语言暴力和肢体暴力并无本质不同。 还有一种更隐讳的复仇,即处心积虑...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR
Scan now
Responsive image