Tìm hiểu nhân vật điển Trung Quốc

Tìm kiếm ký tự
Loại ký tự Trung Quốc, bính âm hay chỉ số cấp tiến. E.g: "好", hoặc 女 'hao3', hoặc '+3'

PinYin:hu1 BuShou:
  • stripes of tiger
  • 【求领养】
    有意者微博@Peter虍。 【小知识】 宠物训练之排便教养 大小便方面的教养,主人要有耐心,平常多观察和注意,直到狗狗不任意大小便。要判断狗狗是否准备排便,相对...
  • 青山纸业:福建省清流县青山林场有限公司审计报告(闽华兴所〔2O13)...
    l虍 l卣 |J曲 :蚤 铀罹lh巾 |亻’ I.冫 l""1|l`n刂 tⅡ nd l}v`彳 I"矽叫 垂 口扭 实收资本 (戍 rR木 ¢,0lfd“ I Ⅱ艹公 n,川...
  • 铜甗_许昌网
    《说文解字》:“甗,鬲属。从鬲,虍声。”甗一般由两部分组成,上部是盛食物的甑,下部是煮水的鬲,中间以箅相隔。甗下燃火煮水,可通汽蒸于甑,以蒸汽煮食物。...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR
Scan now
Responsive image