Tìm hiểu nhân vật điển Trung Quốc

Tìm kiếm ký tự
Loại ký tự Trung Quốc, bính âm hay chỉ số cấp tiến. E.g: "好", hoặc 女 'hao3', hoặc '+3'

PinYin:luo3 BuShou:
  • solitary wasp
  • 螺盏托用作 “罚酒”与“劝酒”(图)

    《尔雅·释鱼》云:“蠃,大者如斗,出日南,长海中。可以为酒杯。”之所以用海螺作酒杯,除了海螺壳体中空利于盛酒之外,根据扬之水先生的研究,还与我国古代宴饮的...
  • 三国历史:三国的政治、经济
    如“袁绍之在河北,军人仰食桑椹(shèn甚);袁术在江淮,取给蒲蠃(luǒ螺)。”曹操的军队还有吃人肉干的。 曹操为了解决军粮问题,于公元196年开始在都城许县...
  • 仙界争雄838wan《倾世情缘》强大实力创造属于自己的英
    当然修仙秘法可不是这么简单的,首先我们必须知道“云梦真法”共分为九层境界,分别是云纵、当康、朝风、乘黄、孰湖、驳艾、肥遗、蠃鱼和麒麟。而每个境界又...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR
Scan now
Responsive image