Tìm hiểu nhân vật điển Trung Quốc

Tìm kiếm ký tự
Loại ký tự Trung Quốc, bính âm hay chỉ số cấp tiến. E.g: "好", hoặc 女 'hao3', hoặc '+3'

讲话

PinYin:jiang3hua4 BuShou:
 • a speech
 • to speak
 • to talk
 • to address
 • 海军老兵不是第一次开枪了
  就控枪措施,白宫发言人重申先前立场:“总统支持……减少枪支暴力的共识性措施。” 多名议员借16日事件再次呼吁实施更加严格的控枪政策。“什么时候才会受够了?”...
 • 性感不是口头表达
  注册 我有话说 Ctrl+Enter快捷提交 光明网友 匿名 查看评论 发表评论 请您文明上网,理性发言并遵守相关规定一周图片排行榜01国外公交地铁上的怪异乘客 02美国AV...
 • 戒备森严之地为何枪声惊魂
  就控枪措施,白宫发言人重申先前立场:“总统支持……减少枪支暴力的共识性措施。”这次枪击案一定会引起各方对控枪的激辩,但是最终推行控枪法案估计悬。 我认为此次...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR
Scan now
Responsive image