Tìm hiểu nhân vật điển Trung Quốc

Tìm kiếm ký tự
Loại ký tự Trung Quốc, bính âm hay chỉ số cấp tiến. E.g: "好", hoặc 女 'hao3', hoặc '+3'

钻探

PinYin:zuan1tan4 BuShou:
  • drilling
  • 盘点史上最具破坏力的10次火山爆发

    海藻、蛤蚌和其他海洋生物大量死亡,沉入海床,最后变成了我们今天海底钻探的化石燃料——石油。123下一页尾页全文阅读【著作权声明】 【免责声明】...
  • 学者在太平洋底部发现超级火山 爆发或毁灭地球
    当对它的底部进行钻探时,发现它是由熔岩沉积物组成的。人们先前以为这里有几个火山,互相给予岩浆流,就像夏威夷群岛和冰岛上的火山一样。但是怎么也没有想到,这是...
  • 工信部整治稀土价格反弹 10股欲涨价(附股)
    项目仍在进行钻探工作,有进一步的找矿潜力。年产6.5万吨锌精矿,2.4万吨铜铅精矿。 塔拉哈姆扎铅锌矿含铅锌金属量382万吨,预计2011年取得采矿证权。TZN公司拥有...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR
Scan now
Responsive image