Tìm hiểu nhân vật điển Trung Quốc

Tìm kiếm ký tự
Loại ký tự Trung Quốc, bính âm hay chỉ số cấp tiến. E.g: "好", hoặc 女 'hao3', hoặc '+3'

银河系

PinYin:yin2he2xi4 BuShou:
  • galaxy
  • 无脑打飞机时代过去 网易《太空战机》试玩

    目前游戏中共有3个战场,分别为地球、太阳系和银河系,目前在简单模式下地球战场共有10关,通关则开启下一地图,本作一共有60个关卡,想要通关也需要耗费一些时间。 ...
  • 随兴而游,灵魂和身体总有一个要在路上
    所以你想去体验一下站在珠穆朗玛峰上看到银河系此生无憾的感觉,你想在东京烂漫的樱花树下留下自己惊喜的脚步,你想去乌克兰科勒文“爱的隧道”中去许下爱的诺言...
  • 自然的魔法(2)_滚动读报_光明网
    星系聚集着大量的恒星,我们生在银河系里。从望远镜看银河的邻居仙女座,它会像时间机器一样把我们带回两亿五千万年前。还有一个叫斯特凡的星系群,有五个星系(所以叫...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR
Scan now
Responsive image