Tìm hiểu nhân vật điển Trung Quốc

Tìm kiếm ký tự
Loại ký tự Trung Quốc, bính âm hay chỉ số cấp tiến. E.g: "好", hoặc 女 'hao3', hoặc '+3'

PinYin:kui1 BuShou:
 • peep
 • pry into
 • 卷二 周易上经泰传
  象曰:闚观女贞,亦可丑也。 当大观之时,不能逺於所观,而顾觊觎为正,施於女子,守正则可矣。君子之丑也。 六三,观我生进退。象曰:观我生进退,未失道也。 ...
 • 卷十 檀弓下第四
  觇,闚视也。○觇,敕廉反,下同。说音悦,下注同。闚,去规反。孔子闻之曰:“善哉觇国乎!善其知微。《诗》云:‘凡民有丧,扶服救之。’救犹助也。○扶...
 • http://www.taihainet.com/news/houses/2013-02-11/1023489.html
  e緥絜I{2 0 *Nl >\癳蜽蜕筽鷁緥y橆v鴙鐍>NL _錧闚_ ;`昩D崫樉 3 3 . 4 2 缙CQ R Nl >\鷁:S锤eg韬鰁魰匦茤-N _錧y橆v锉癳贫...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR
Scan now
Responsive image