Tìm hiểu nhân vật điển Trung Quốc

Tìm kiếm ký tự
Loại ký tự Trung Quốc, bính âm hay chỉ số cấp tiến. E.g: "好", hoặc 女 'hao3', hoặc '+3'

首席大法官

PinYin:shou3xi2da4fa3guan1 BuShou:
  • Chief Justice (of US Supreme Court)
  • 我们应当如何治理谣言
    美国最高法院前首席大法官霍尔姆斯曾提出的著名的“明显而即刻的危险”原则,是美国法律先驱们在司法过程中对平衡言论自由与国家利益不断探索的结果。 我们还需厘清,...
  • 法律合作日趋完善激发中国—东盟自贸区投资新动力
    缅甸联邦最高法院首席大法官吴吞吞乌就坦言,虽然缅甸已经于2013年7月15日正式加入《承认及执行外国仲裁裁决公约》(建成“纽约公约”),但由于缅甸相关新法还处于立法...
  • 我,掩卷沉思……
    澳大利亚首席大法官杰勒德 布伦南爵士在一次法官会议上提出“为什么当法官”这个问题,他认为,法官职业是高尚的人生价值的载体,司法职能是法治社会中人民权利的最终...


Learn More Chinese Characters(hanzi) / Words

Our new members

OR
Scan now
Responsive image