Top

中国传统婚姻习俗的知识

2012-04-06 17:09 ChineseTime

zhè shì xīn niáng dài zài tóu shàng de dōng xi , tā de míng zi jiào shén me ?
这  是  新  娘    戴  在  头  上    的 东   西 , 它 的 名   字 叫   什   么 ?

dá àn : fèng guàn
答 案 : 凤   冠  

 

我们的新成员

OR

扫一扫
Responsive image

相关文章